Over Samasasherah

Voor de zoekers

Samasasherah is er voor de zoekers. De zoekers naar Waarheid, naar Liefde, naar Vrede. De zoekers die de eenheid met het Universum willen ervaren, zonder het aardse te verloochenen. De zoekers naar Vrijheid, die het unieke in zichzelf willen omarmen.

Wij helpen deze zoekers om de eenheid met het Universum te ervaren vanuit aardse spiritualiteit, non-dualistisch en nuchter.

Waarom wij dit doen

Wij doen dit, omdat we zien hoeveel mensen op zoek zijn naar die Vrede in zichzelf en die Vrijheid in hun leven, wat ieders bestemming is. Omdat we zien hoeveel mensen lijden onder illusies en onderdrukking, van buiten en van binnen. Omdat we zien hoeveel potentieel er verloren gaat doordat mensen niet hun unieke Zelf leven, terwijl we dit potentieel zo hard nodig hebben om alle problemen in de wereld op te lossen.

Wij doen dit, omdat we zelf ooit ook aan het begin van die zoektocht hebben gestaan. Omdat we weten hoe het voelt. Omdat we een moeilijke en lange weg gegaan zijn om die Vrede en Vrijheid te bereiken en we dat jou willen besparen.

Wat wij geloven

Wij geloven dat wereldvrede begint bij de Vrede in jezelf ervaren. Alle conflict ontstaat door conflicten in de mens tussen Zelf, Ego en Schaduw. Door deze conflicten op te lossen ontstaat innerlijke Vrede, die zich als een olievlek verspreidt. Door met genoeg mensen te werken aan die Vrede in onszelf, kunnen we wereldvrede bereiken. Met Samasasherah willen we daaraan ons stukje Vrede bijdragen.

Onze missie: 1 miljoen vredesstichters

Wij willen een wereldwijd netwerk samenbrengen van 1 miljoen mensen die door de Vrede in zichzelf te ontwikkelen willen bijdragen aan de wereldvrede.

De mensen achter Samasasherah

Sin

Als kind was ik me al bewust van een grotere werkelijkheid, van een Universum waarin het Mannelijke en Vrouwelijke samen aanwezig waren en de oorzaak waren van de scheppende kracht. Met mijn christelijke opvoeding had ik hiervoor geen handvatten en kwam in mijn kinderlijke onschuld tot de conclusie dat de Heilige Geest dus de Moeder moest zijn en daarmee dus aanwezig was in alles in de natuur.

Op mijn veertiende openbaarden zich mijn helderziende, helderwetende en genezende gaven. Dit was een tijd van openbaring, waarin mijn moeder mij meenam in een veelheid van spiritueel aanbod van die hoogtijdagen van de New Age. Na een aantal jaren raakte ik ontgoocheld door de zweverigheid in dat 'wereldje'. We zijn tenslotte niet op Aarde om het Aardse te ontsnappen, maar om hier op Aarde onze Dharma (zielsopdracht) te verwezenlijken.

Mijn aandacht voor het spirituele verslapte en het was tijd voor een huwelijk en het op Aarde brengen van onze kinderen. Aan dat huwelijk kwam een einde en toen begon het al snel weer te kriebelen. Na een onverwachte eenheidservaring in de tram in Den Haag in de zomer van 2000 ging het kriebelen over in een enorme honger en ben ik gaan zoeken, leren, trainen en vooral veel transformeren.

Ik heb gezocht in veel boeken en veel stromingen en groeperingen. Overal kwam ik stukjes Waarheid tegen, maar elke keer onvolledig en  besmet met macht, ego en angst. Met veel moeite, gelukkig geholpen door leiding van 'boven', heb ik hieruit dat wat werkt kunnen verzamelen, waardoor er Vrede in mezelf ontstond en er Liefde door mij heen ging stromen. Ik ging ook steeds meer ontdekken dat ik dat door kon geven en er anderen mee kon helpen.

Na een lange weg ben ik uitgekomen bij wat Rob Betlem, wijze man, helderziende en vriend van de familie, voorspeld had zo lang geleden in 1987. Ondanks al mijn weerstanden door mijn ervaringen binnen New Age en mijn vooroordelen over goeroes, vervul ik nu mijn Dharma en ben spiritueel leraar om Vrede en Liefde door te geven.

Ishtar over Sin

Ik zie Sin als een warme, liefdevolle man met veel compassie voor zijn medemens. Hij bezit de wijsheid, de kennis en het inzicht om je zonder omwegen te laten zien en ervaren waar je nog gesluierd bent door illusies, zonder daarover te oordelen.

Vanuit diep intuïtief weten herkent hij de kern achter eeuwenoude teksten en rituelen en kan hij dat vertalen naar een moderne vorm, die aansluit bij de westerse mens. Zodat hij jou kan meenemen op je weg naar innerlijke vrijheid.

Ishtar

Een van mijn grootste passies is om een fijne plek en omgeving te creëren voor mensen, een bedding waarin mensen het meest kunnen halen uit de spirituele workshop of bijeenkomst waaraan ze deelnemen. Ik hou ervan om voor mensen te zorgen en het voor iedereen optimaal te maken.

Ik heb hier heel lang weerstand tegen gevoeld, tegen dat zorgzame in mij. Van jongs af aan zag ik hoe mijn moeder zorgde voor iedereen om haar heen en hoe zij, zeker naarmate mijn grootouders ouder werden en meer hulp nodig hadden, steeds meer worstelde met dat zorgen en wat zij zag als haar plicht. Zo heb ik geleerd om zorgen vooral te zien als een plicht, iets wat niet leuk is.

Pas ruim na het overlijden van mijn moeder heb ik ontdekt hoeveel energie en plezier het mij geeft om te zorgen voor de mensen om mij heen. Helemaal als het gaat om het ontvangen en verzorgen van een groep voor een workshop.

Daarom doe ik dat ook met liefde bij Samasasherah. Jou ontvangen, opvangen waar nodig, zorgen voor een fijne, veilige plek. Die warme, liefdevolle bedding die jou alle ruimte geeft die nodig is voor jouw spirituele ontwikkeling.

Sin over Ishtar

Ishtar stelt mensen op hun gemak. Niet zozeer met woorden, maar ik zie mensen ontspannen in haar aanwezigheid. Haar nabijheid of aanraking is vaak voldoende om mensen uit hun hoofd te krijgen.

Ishtar heeft de gave om je mee te nemen in oefeningen, waardoor je spirituele ervaringen kunt krijgen waar je anders jaren voor zou moeten trainen. Ze is een yogini zoals je hier in het Westen zelden ziet.

Ik voel me gezegend om samen met haar te mogen werken.

De naam

Samasasherah is een samenvoeging van Šamaš (uitpsraak: sjamasj) en Ašerah (uitspraak: asjera), twee godheden uit het Midden-Oosten uit de oudheid.

Šamaš is de Mesopotamische god van de zon. Op zijn plek hoog aan de hemel kan hij alles zien wat er overdag gebeurt en staat hij voor goddelijke gerechtigheid. Men bad ook tot hem om onreinheden weg te branden. De zon staat ook voor het Hogere Zelf en voor het hart, voor het centrum en de balans.

Shamash
Asherah

Ašerah is een godin die in een groot gebied vereerd werd. Zij werd aanbeden door o.a. de Sumeriërs, de Kanaänieten en de Israeliërs. Ze was de moedergodin en de godin van het leven. Haar symbool is dan ook de levensboom, soms als zuil weergegeven.

Zowel de zon (Hoger Zelf, hart) als de levensboom zijn belangrijke symbolen voor ons en belangrijk binnen de kennis en transformaties die nodig zijn voor het ontwikkelen van de Universele Vrede, Liefde en Compassie in onszelf.